Medlemsvillkor

Medlemsvillkor

Nedanstående villkor måste du godkänna för att kunna bli medlem. Genom att betala ditt medlemskap accepterar du att SSLF sparar dina personuppgifter och behandlar dem i enlighet med de ändamål som framgår nedan.

Dina medlemsuppgifter är grunden för en bra service. Vi lagrar dina personuppgifter för att administrera ditt medlemskap, ge dig tillgång till dina medlemserbjudanden och ge dig möjligheten att bli sökbar i vår jobbdatabas för jobb inom skidvärlden.

Genom att betala ditt medlemskap accepterar du att SSLF sparar dina personuppgifter och behandlar dem i enlighet med de ändamål som framgår nedan. All hantering sker enligt EU:s nya dataskyddsförordning GDPR (2016/679), om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter. Dessa lagar har till uppgift att skydda din personliga integritet. På  Datainspektionens webbplats  kan du läsa mer.

Vilka personuppgifter som behandlas
SSLF hämtar i första hand in uppgifter direkt från dig. De uppgifter vi behöver är ditt namn, personnummer, postadress, e-postadress, telefonnummer samt uppgifter om din utbildningsnivå eftersom vi hanterar dina behörigheter inom de internationella organisationerna t ex ISIA, IVSI och CTT. Om du inte uppgett ditt personnummer till oss kommer vi att söka efter det i syfte att ha ett uppdaterat adressregister för våra utskick. Personnumret är en förutsättning för att kunna säkerställa identitet t.ex. vid incidenthanteringar.

Vad vi använder dina personuppgifter till
Vi behöver dina personuppgifter för att administrera ditt medlemskap, ge dig tillgång till dina medlemserbjudanden och ge dig möjligheten att bli sökbar i vår jobbdatabas för jobb inom skidvärlden.

Inga personuppgifter säljs vidare till andra organisationer eller företag.

Vi använder även personuppgifterna som underlag för statistik och till att kunna upprätthålla en god medlems- och registervård.

Lagring av dina uppgifter
Dina personuppgifter och andra uppgifter knutna till ditt medlemskap spar vi i vårt medlemsregister. Då SSLF har en rad utmärkelser samt att många medlemmar som upphör att vara medlemmar återvänder, lagrar vi dina personuppgifter för att behålla din medlemshistorik – även om ditt medlemskap upphör. Vi sparar uppgifterna upp till ett (1) år efter senaste förfallodatum på fakturan. Enligt Dataskyddsförordningen har du rätt att bli glömd. Vi raderar då dina personuppgifter men då avsäger du dig också rätten till medlemskap, utmärkelser, meritförteckningar och annan medlemshistorik.

Du kan även närsomhelst begära att dina uppgifter raderas eller att dess användning begränsas genom att kontakta oss. Om du anser att dina rättigheter inte respekteras av oss får du gärna kontakta Friluftsfrämjandets riksorganisation eller så kan du höra av dig till Datainspektionen.

Vi behandlar och lagrar endast de personuppgifter som är nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra ovanstående ändamål. Om du inte är nöjd med vår hantering av dina uppgifter finns möjlighet att anmäla detta till  Datainspektionen.

Information som kan lämnas ut
Vi kan dela med oss av information till företag som behandlar data på våra vägnar för att vi ska kunna utföra våra tjänster, t.ex. analys, distribution av olika erbjudanden du valt att ta del av eller andra tjänster för att upprätthålla och tillämpa våra användarvillkor och leveransvillkor. Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess. SSLF samarbetar endast med partners som behandlar personuppgifter inom EU/EES eller med företag som upprätthåller samma skyddsnivå som inom EU/EES genom att t.ex. ha anslutit sig till den s.k. Privacy Shield-överenskommelsen mellan EU och USA.

Distansavtalslagen
Du har alltid 14 dagars ångerrätt när du tecknar ditt medlemskap hos SSLF. Om du ångrar ditt köp ber vi dig kontakta vår medlemsservice per mail kansliet@skidlararforeningen.se innan ångerfristen går ut. Om du vill kan du använda dig av Konsumentverkets standardformulär som du hittar på Konsumentverkets hemsida. Återbetalning av betald medlemsavgift görs till dig så snart som möjligt efter att du meddelat oss om att du vill ångra ditt köp.

Ha koll via Min profil
Via din profil kan du logga in för att se och ändra dina personuppgifter, övrig medlemskapshantering (byta lösenord, lägga upp foto och hantera dina intyg).

Vi hoppas att detta har gett dig en bra information om varför dina medlemsuppgifter är viktiga och hur de används. Om du har frågor kring hanteringen av dina medlemsuppgifter så mejla oss på: kansliet@skidlararforeningen.se.