adminMedlemsnummer som du vill ändra :

Medlemsnummer som du vill ändra till: